- výměna pneu

Vytvořeno 28.04.2009 19:34:09 | Poslední změna 28.04.2009 19:35:35
1) umístíme výstražný trojúhelník (ve vzdálenosti nejméně 50m, na dálnici 100m ) , zapneme výstražná světla

2) zajistíme vozidlo proti pohybu
- zatažení ruční brzdy
- zařazením 1. převodového stupně
- zajístíme klíny nebo kameny kolo n aopačné straně než na té, na které budeme provádět výměnu

3) připravíme potřebné náležitosti - nahuštěne kolo na požad. tlak
- klíč na šrouby či matky kol
- hever, rukavice
4) odejmeme okrasný kryt - tahem směrem k sobě
5) umístíme zvedák a kolo nepatrně nadlehčíme
- umístíme ho na místo určené výrobcem abychom nepoškodili podlahu vozidla
6) povolíme upevňovací šrouby čí matky asi o půl až 1 otáčku
7) pomocí zvedáku zcela zvedneme kolo nad vozovku
- při zvedání počítáme s tím, že rezervní kolo bude vyšší než prázdné a deformované kolo
8) zcela vyšroubujeme upevňovací šrouby či matky
- není třeba si pamatovat který šroub kam patří = všechny jsou stejné
9) sundáme poškozené kolo a nasadíme kolo rezervní
10) našroubujeme a částečně dotáhneme šrouby či matky
- dotahujeme s citem, aby všechny byly utaženy stejně a kolo tak sedělo na vozovce celou plochou
11) spustíme pomocí zvedáku kolo zpět na vozovku
- poté můžeme vyndat zvedák
12) zcela dotáhneme šrouby či matky
- dotahujeme dva šrouby proti sobě = křížem
13) nasadíme okrasný kryt, uklidíme "pracoviště" a je hotovo