-Signalizace správné činnosti.

Vytvořeno 05.05.2009 13:20:50 | Poslední změna 05.05.2009 13:23:37
Otázka 8: Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči a signalizaci případných poruch během jízdy vozidla


červené kontrolky ve tvarů symbolů dobíjení a mazání by se měly rozsvítit při zapnutí zapalování a zhasnout po nastartování motoru
pokud kontrolky po nastartování nezhasnou nebo se za jízdy rozsvítí, dobíjení či mazání nepracuje správně
v takovém případě
u dobíjení může být závada na alternátoru, regulátoru nebo je prasklý klínový řemen
u mazání – málo oleje, ucpaný čistič oleje. Hrozí nebezpečí zničení motoru – zastavit a vypnout motor. Zkusit doplnit olej, pokud kontrolka nezhasne – zavolat odborníka