-Katalyzátor

Vytvořeno 05.05.2009 13:23:45 | Poslední změna 05.05.2009 13:25:06
Otázka 10: Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost

omezuje obsah škodlivin vypouštěných do ovzduší (snižuje hladinu oxidu uhličitého) – účinnost platinového katalyzátoru kolem 80%
umístění za motorem na výfukovém potrubí pod vozidlem
nepoužívat olovnatý benzín
vozidlo se nesmí roztlačovat ani roztahovat – tím se zabezpečí dobrá životnost a správná funkce (nesmí se do něj dostat nespálený benzín).