-Výměna žárovek

Vytvořeno 05.05.2009 19:22:44 | Poslední změna 05.05.2009 19:23:19
Otázka 21: Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla

* vypneme příslušné osvětlení
* nedotýkáme se holou rukou halogenové žárovky, při znečištění praskne
* vždy nahrazujeme žárovku stejným typem
* označení žárovky je na objímce
*

Žárovky se většinou mění zevnitř po odstranění ochranného krytu v motorovém či zavazadlovém prostoru a odpojení svorkovnice s kabely. Žárovku vyměníme zatlačením do objímky a pootočením (odtlačení pérka, odtlačení kovových jazýčků apod.)