-Připojování přívěsu

Vytvořeno 05.05.2009 19:25:10 | Poslední změna 05.05.2009 19:25:57
Otázka 24: Popište postup při připojování přívěsu

1. sejmout kryt z koule tažného zařízení
2. nasadit oj na kouli taž. zařízení
3. oj zajistit pojistkou nebo zámkem
4. připojit jistící lanko nebo řetěz
5. pak elektrickou přípojku
6. provedeme kontrolu světel, kol, umístění a zajištění nákladu

* rychlost max. 80 Km/h
* jezdit vždy se zařazeným rychlostním stupněm