-.Převodovka a její synchronizace

Vytvořeno 05.05.2009 13:26:14 | Poslední změna 05.05.2009 19:14:50
Otázka 12: Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace

Převodovka slouží k plynulé jízdě, umožňuje motoru pracovat ve ztížených podmínkách s větší silou, ale s menšími otáčkami. Výkon motoru se mění v převodovce pomocí měnitelných převodů. Převodovka zajišťuje nejen plný, ale i hospodárný výkon motoru.
synchronní převodovka
řazení přes synchrony, které vyrovnávají otáčky při řazení bez nutnosti meziplynu
nesynchronní převodovka
vyžaduje meziplyn a 2x vyšlápnutí spojky