co dělat když......

přehřátí motoru

1. zastavit vozidlo, chvíli nechat na volnoběh, poté vypnout a nechat vychladnout motor
2. zkontrolovat množství chlad. kap. a řemen
* otevírání víčka od chlad. kapaliny dělat opatrně (možnost opaření párou)
* chladící kapalinu dolévat vlažnou vodou